Rekonstrukce světlíků

Rekonstrukce světlíků

Jsme schopni zajistit řešení problematiky stávajících střešních světlíků na různých typech objektů (nejčastěji se jedná o průmyslové haly).

K nejslabším článkům staveb patří v převážné většině právě střešní světlíky a to z důvodu velkých tepelných ztrát, častému zatékání apod.. Střešní světlíky dříve plnily funkci toliko prosvětlovací, částečně i větrací. Jako zasklívací materiál bylo používáno nejčastěji drátosklo, které ale v současnosti nesplňuje požadavky na tepelné ztráty budov.

V posledních cca 15 letech, kdy se ve větší míře využívají jako stavební materiál POLYKARBONÁTOVÉ DESKY, se objevily i nové možnosti jejich využití. Jedna z největších předností polykarbonátu je totiž jeho nízká hmotnost, výborné tepelně izolační vlastnosti a nerozbitnost. Tyto vlastnosti předurčují tento materiál k využití pro rekonstrukci starých střešních světlíků či fasád.

Rekonstrukci střešních světlíků lze provést několika způsoby:

  • nahradit skleněnou výplň světlíků za polykarbonát při ponechání stávající konstrukce, která bude náležitě povrchově ošetřena
  • nahradit kompletně stávající světlík novou konstrukcí (obloukovou či sedlovou) včetně dodání nového polykarbonátového zasklení
  • provést dílčí výměnu popraskaných skel za nové, což ze zkušenosti nedoporučujeme, jelikož výsledný efekt neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům

V případě zájmu doporučujeme zákazníkům zadat naší společnosti zpracování cenové nabídky pro obě první varianty, jelikož cena nového světlíku je plně srovnatelná s „přesklením“ a navíc s novým světlíkem zákazník získává novou a řádově vyšší kvalitu.

V minulosti nejvíce rozšířené ocelové sedlové střešní světlíky s drátosklem nejekonomičtěji nahrazují obloukové světlíky od firmy DRAVON.

Při navrhování rekonstrukce střešních světlíků Vám naše společnost nabízí technickou i realizační pomoc.

S rekonstrukcí střešních světlíků máme bohaté zkušenosti. Za 16 let jsme vyrobili  světlíky pro více než 2200 staveb.

Světlíky interier

Napište nám

Napište nám, co nevidět se ozveme.

Reference